MAPA PROJEKTÓW RPOWP

 

 Witamy na internetowej Mapie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Prezentujemy tutaj informacje o projektach, które są realizowane w województwie podlaskim dzięki dofinansowaniu z RPOWP. 

Łatwa w obsłudze wyszukiwarka pozwala na znalezienie konkretnych inwestycji według wybranych kryteriów, m.in. priorytetu programu, miejsca realizacji czy nazwy podmiotu – beneficjenta projektu. Podstawowe informacje o realizowanych przedsięwzięciach (np. wartość całkowita i wartość dofinansowania) uzupełniliśmy o opisy i zdjęcia. Udostępniamy także narzędzie, które umożliwia porównanie wykorzystania dotacji z RPOWP w podlaskich gminach lub powiatach. Każdy projekt można również znaleźć na interaktywnej Google Map. Mamy nadzieję, że Mapa projektów będzie dla Państwa ciekawym źródłem informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym. Będziemy także wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze na temat Mapy projektów.